Anläggningen

Vår unika teknik kommer som en komplett anläggning där du uppgraderar och förvätskar din rötgas till flytande biogas. Flytande biogas kan exempelvis användas som bränsle för lastbilar, bussar och tung sjöfart eller till olika behov inom industrin.

Anläggningens småskalighet gör den lämplig för till exempel lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri. Anläggningen ryms i en 40-fots container.

Slutprodukter och kapacitet

Flytande biogas

Anläggningens kapacitet är ca 150 ton flytande biogas per år, motsvarande ca 2 GWh. Intressanta biprodukter som kan tillvaratas är utfryst koldioxid samt värme.

CO2

Vår anläggning separerar ut ca 220 ton CO2 per år, vilket ger ytterligare en kommersiell möjlighet. Det finns en växande marknad för CO2 inom till exempel växthusodling och isblästring.

Värme

Anläggningen producerar också ca 35 kW värme i form av varmvatten som med fördel kan användas till uppvärmning av rötkammare, ekonomibyggnader eller annat.

Ekonomi

Vi kan hjälpa dig hitta ytterligare intäkter som kan utvinnas ur din verksamhet. Vad det handlar om i absoluta tal för dig beror på dina förutsättningar. Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Berätta om din verksamhet så gör vi en kalkyl.

Biofrigas Sweden AB (Publ)
Mässans gata 10 | Box 5243 | SE-402 24 Göteborg Sweden
info@biofrigas.se | +46 70 38 00 838