Investor Relations

PRESSMEDDELANDEN
2021-04-06 Kallelse extra bolagsstämma, poströstningsformulär samt fullmaktsformulär.

2021-04-01 Offentliggör utfall i riktad emission

2021-03-31 Avser genomföra riktad emission

2021-03-30 Årsredovisning för 2020

2021-03-19 Kallelse till årsstämma, poströstningsformulär samt fullmaktsformulär

2021-02-25 Bokslutskommuniké Q4-20

2021-02-10 Genomför förbättringar

2021-01-26 Teknikchef köper aktier

2020-11-18 Tecknar avtal med agent i Chile

2020-11-16 Delårsrapport Q3-20

2020-11-11 Erbjuder finansieringslösning

2020-11-04 Rekryterar teknikansvarig

2020-10-16 Uppdaterar kring verifieringen av CryoSep-tekniken

2020-09-30 Utser agent i Storbritannien

2020-09-15 Budgetförslag för mer biogas

2020-08-27 Delårsrapport Q2-20

2020-08-04 Lyckade delresultat från teknikverifieringen

2020-07-09 Styrelse och ledning tecknar optioner

2020-06-30 Undersöker Norska marknaden

2020-06-25 Påbörjar förstärkning av organisationen

2020-06-25 Kommuniké från årsstämma

2020-06-18 I dag är första dag för handel i Biofrigas aktier på Spotlight Stock Market

2020-06-04 Årsredovisning för 2019

2020-05-28 Nyemissionen övertecknad. Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför planerad notering nådde en total teckningsgrad på ca 170%. Rensat från tidiga teckningsförbindelser hade den allmänna delen en teckningsgrad på 337%.

2020-05-25 Kallelse till årsstämma i Biofrigas Sweden AB. Se fullmaktsformulär samt fullständiga beslutsförslag.

2020-05-22 Kvartalsrapport för Q1-20.

2020-05-20 Biofrigas Sweden AB lämnar in patentansökan.

2020-05-11 Biofrigas Sweden AB presenterar bolaget via webcast. Presentationen – som spelades in hittar du här.

2020-05-07 Idag inleds teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Se tillhörande anmälningssedel/subscription form och informationsbroschyr/information teaser.

2020-05-04 Biofrigas Sweden AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Ladda ner bolagets Memorandum inför noteringen.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Extra bolagsstämma i Biofrigas Sweden AB (Publ) hölls den 9 mars 2020 kl 16.00. Se protokollet från mötet här.

Biofrigas bolagssida på Spotlight Stock Market och på LinkedIn.
Prenumerera på bolagets pressmeddelanden här.

ARTIKLAR/MEDIA:
Affärsvärlden – Hållbara investeringar 2021-03-21
Sida på Ecoptimist 2021-03-03
Intervju Analyst Group 2021-01-22
Analys i Börsvärlden 2020-06-22.
Artikel och intervju med Nyhetsbyrån Direkt 2020-05-14.
Kort film som beskriver erbjudandet 2020-05-03.

LEDNING:
Jonas Stålhandske, VD, 070 38 00 838
Annika Sköldberg, Finanschef, 070 531 65 71
Marcus Benzon, Ansvarig för F&U, 070 243 55 21

STYRELSE:
Martin Linde, ordförande, 0706 73 09 68
Åsa Burman, ledamot
Johan Möllerström, ledamot
Ole Johansson, ledamot

VALBEREDNING
Martin Linde, ordförande, 0706 73 09 68
Olle Fogelin
Sophia Johansson
Fredrik Sanell

Vad kan vi göra för dig?

Vi ger dig snabbt avkastning på din investering. Vad det handlar om i absoluta tal för dig beror på dina förutsättningar. Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Berätta om din verksamhet så gör vi en kalkyl.

Biofrigas Sweden AB (Publ)
Mässans gata 10 | Box 5243 | SE-402 24 Göteborg Sweden
info@biofrigas.se | +46 70 38 00 838