Biogas – den gömda naturresursen

Lantbruk med gödsel och andra restprodukter. Avfall från livsmedelsindustrier. Mindre reningsverk. Allt producerar metangas som skulle kunna bli bränsle. Att inte ta vara på gasen är inte bara en missad kommersiell möjlighet utan också ett miljöproblem då metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid.

Lösningar för lönsam biogasproduktion

Livsmedels-
industri
Lantbruk
Reningsverk
Samrötnings-
anläggningar

Vi på Biofrigas har en lösning som stavas CryoSep. Kort sagt erbjuder vi småskaliga anläggningar som gör det intressant för mindre verksamheter att komma igång med egen produktion av flytande biogas.

Investor Relations

 

På vår IR-sida hittar du information om bolagsstämmor, telefonnummer till kontaktpersoner, formulär och dokumentation. Klicka nedan för att komma till investor relations.

Biofrigas Sweden AB (Publ)
Mässans gata 10 | Box 5243 | SE-402 24 Göteborg Sweden
info@biofrigas.se | +46 70 38 00 838