Teknik och miljö

Tekniken och dess fördelar
Biofrigas anläggning för småskalig produktion av flytande biogas renar och kyler ner den rågas din verksamhet producerar. Under nedkylningen kondenseras gasen till vätska och krymper med minst 600 gånger vilket gör bränslet enklare och mer kostnadseffektivt att hantera, lagra och distribuera.
Resultatet blir ett bränsle som med fördel kan användas för att driva tunga fordon som lastbilar, bussar, traktorer, tåg och fartyg.

Positivt miljönetto
Biogas är lika effektiv som flytande naturgas, med den viktiga skillnaden att biogasen är klimatneutral då den kommer från ett cirkulärt kretslopp.

Vad kan vi göra för dig?

Vi ger dig snabbt avkastning på din investering. Vad det handlar om i absoluta tal för dig beror på dina förutsättningar. Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Berätta om din verksamhet så gör vi en kalkyl.

Biofrigas Sweden AB (Publ)
Mässans gata 10 | Box 5243 | SE-402 24 Göteborg Sweden
info@biofrigas.se | +46 70 38 00 838