Biofrigas – för vem?

Biofrigas för lantbruk
Ditt lantbruk får ut två saker av biogasproduktion utifrån en råvara som redan finns: Biobränsle i form av flytande biogas och biogödsel av hög kvalitet.
Rötningsprocessen skiljer ut metan och koldioxid för bränsleproduktion. Övriga näringsämnen blir kvar i form av biogödsel. Fosfor och kalium kvarstår, kvävet mineraliseras till ammonium som är mer effektivt för grödorna att ta upp. Det flytande biogödslet är enklare att sprida och luktar betydligt mindre än gödsel från kostall. Foderrester, restprodukter och energigrödor kan också användas för produktion av biogas.

Biofrigas för reningsverk
Många reningsverk använder den gas anläggningen genererar för uppvärmning under den kalla årstiden. Men sommartid facklas överskottet ofta upp, vilket är ett slöseri på flera sätt.
Med en anläggning från Biofrigas kan ditt reningsverk tjäna pengar på en restprodukt genom att producera fordonsbränsle. Och att bränslet är fossilfritt är givetvis bra för klimatet.

Biofrigas för samrötningsanläggningar
Källsorterat avfall och andra organiska restprodukter som samlas upp och körs till avfallsanläggningar kan med fördel rötas för biogasproduktion. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och blir till ett viktigt bidrag till ett klimatneutralt samhälle.
Biofrigas teknik gör denna möjlighet tillgänglig även för mindre avfallsanläggningar.

Biofrigas för livsmedelsindustri
Livsmedelsindustrin genererar stora mängder organiskt avfall som är en utmärkt råvara för biogasproduktion. Biofrigas anläggningar gör denna möjlighet tillgänglig för fler aktörer i branschen.

Vad kan vi göra för dig?

Vi ger dig snabbt avkastning på din investering. Vad det handlar om i absoluta tal för dig beror på dina förutsättningar. Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Berätta om din verksamhet så gör vi en kalkyl.

Biofrigas Sweden AB (Publ)
Mässans gata 10 | Box 5243 | SE-402 24 Göteborg Sweden
info@biofrigas.se | +46 70 38 00 838