Vårt erbjudande

Anläggningen

Vi har förpackat vår unika teknik i en nyckelfärdig lösning som låter dig uppgradera och förvätska biogas. Förvätskad biogas kan t.ex. användas som fordonsbränsle eller för produktion av fordonsgas. Anläggningens småskalighet gör den lämplig för till exempel lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri.

Den är liten nog att rymmas i en 40-fots container. Det innebär bland annat att det inte är en fast installation, vilket underlättar både bygglovsprocess och finansiering.

anläggningen

slutprodukt

Slutprodukter och kapacitet

Anläggningen levererar ca 140 ton flytande biometan årligen, motsvarande ca 2 GWh.
Vår anläggning separerar också ut ca 220 ton CO2 per år, vilket ger ytterligare en kommersiell möjlighet. Det finns en växande marknad för CO2 inom till exempel växthusodling och isblästring.

Anläggningen producerar också ca 35kW värme i form av varmvatten som med fördel kan användas till uppvärmning av rötkammare eller annat.

Ekonomi

Våra kunder får snabbt god avkastning på sin investering. Vad det handlar om i absoluta tal för dig beror på dina förutsättningar. Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Berätta om din verksamhet så gör vi en kalkyl.