Teknik och miljö

Tekniken och dess fördelar

Biofrigas anläggning för småskalig produktion av flytande biogas renar och kyler ner den rågas din verksamhet producerar. Under nedkylningen kondenseras gasen till vätska och krymper med minst 600 gånger vilket gör bränslet enklare och mer kostnadseffektivt att hantera, lagra och distribuera.

Resultatet blir ett bränsle som med fördel kan användas för att driva tunga fordon som lastbilar, bussar, traktorer, tåg och fartyg. Det är lika effektivt som flytande naturgas, med den viktiga skillnaden att biogasen är helt fossilfri och 100% klimatneutral. Det organiska material som bildar biogasen hade genererat samma mängd växthusgaser vid naturlig nedbrytning, medan fossilt bränsle tillför CO2 som togs ur det naturliga kretsloppet för miljontals år sen.

Biofrigas anläggning samlar upp metangas från det organiska avfallet och minskar därför dess negativa påverkan på klimatet.

teknik