Investor relations

Ledning:

profileRoger Karlsson, CEO, +46 704 20 49 56

Styrelse:

profileMartin Lindé, ordförande, +46 706 73 09 68

profileÅsa Burman, ledamot

profileJohan Möllerström, ledamot

profileOle Johansson, ledamot

Valberedning:

profileSophia Johansson företräder Almi Invest AB, sammankallande, +46 705 47 41 12

profileOlle Fogelin företräder Tecnet Nordic Syd AB

profileTobias Elmqvist företräder Chalmers Ventures AB

profileUlf Johansson företräder Morgan Larsson och Kjell ac Bergström