För vem?

Biofrigas för lantbruk

Ditt lantbruk får ut två saker av biogasproduktion utifrån en råvara som redan finns: dels biobränsle i form av fordonsgas, dels biogödsel av högre kvalitet.

Rötningsprocessen skiljer ut metan och koldioxid för bränsleproduktion. Övriga näringsämnen blir kvar i form av biogödsel. Fosfor och kalium kvarstår, kvävet mineraliseras till ammonium som är mer effektivt för grödorna att ta upp. Det flytande biogödslet är enklare att sprida och luktar betydligt mindre än gödsel från kostall. Foderrester, restprodukter och energigrödor kan också användas för produktion av biogas.

biofrigas-for-lantbruk

reningsverk

Biofrigas för reningsverk

Många reningsverk använder den gas anläggningen genererar för uppvärmning under den kalla årstiden. Men sommartid facklas överskottet ofta upp, vilket är ett slöseri på flera sätt.

Med en anläggning från Biofrigas kan ditt reningsverk tjäna pengar på en restprodukt genom att producera fordonsbränsle. Och att bränslet är fossilfritt är givetvis bra för klimatet.

Biofrigas för samrötningsanläggningar

Källsorterat avfall och andra organiska restprodukter som samlas upp och körs till avfallsanläggningar kan med fördel rötas för biogasproduktion. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och blir till ett viktigt bidrag till ett klimatneutralt samhälle.

Biofrigas teknik gör denna möjlighet tillgänglig även för mindre avfallsanläggningar.

processutveckling

livsmedelsindustri

Biofrigas för livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin genererar stora mängder organiskt avfall som är en utmärkt råvara för biogasproduktion. Biofrigas anläggningar gör denna möjlighet tillgänglig för fler aktörer i branschen.