Startsidan

  • kor
  • lantbruk
  • cryosep
  • lastbil

Mer biogas åt fler

Lantbruk med gödsel och andra restprodukter. Avfall från livsmedelsindustrier. Mindre reningsverk. Allt producerar metangas som skulle kunna bli bränsle. Att inte ta vara på den är inte bara en missad kommersiell möjlighet utan också ett miljöproblem. Metan är en 25 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Vi på Biofrigas har en lösning. Vi erbjuder småskaliga anläggningar som gör det möjligt, enkelt och lönsamt för mindre verksamheter att komma igång med egen biogasproduktion.